Skip to content
Menu

Gyermekjóga

A rendszeresen gyakorolt gyermekjóga megalapozza a gyerekek egészséges életét és erősíti az immunrendszert.

Komplex mozgásfejlesztés

Jókedv, vidámság, mozgás iránti érdeklődés felkeltése, kreativitás fejlesztése

Iskolára hangoló

Készüljünk együtt az iksolára

Mesevilág

Szókincs, fantázia, önbizalom és önbecsülés fejlesztése

Csodakert Fejlesztőház

Minden felelősségteljesen gondolkozó szülőnek és pedagógusnak az a vágya, hogy a rábízott gyermek kiegyensúlyozott és boldog legyen.

Mi okos szeretettel, érzelmi biztonságot nyújtva, humorral teli szabad légkörben, kreatív gondolkodásra ösztönözve képzeljük el a közösen eltöltött időt.

Hogyan valósítjuk meg mindezt a Csodakertben?

Minden érzékszervre hatva alkotunk, tevékenykedünk, élvezzük az együtt töltött időt, így fejlesztve a gyermek érzelmi és értelmi intelligenciáját.

Sokféle tevékenységre invitálunk Benneteket, találjuk meg együtt, ami gyermeketek számára a legmegfelelőbb.

Foglalkozásaink

02

Mesevilág

Szókincs, fantázia, önbizalom és önbecsülés fejlesztése

03

Iskolára hangoló

Készüljünk együtt az iskolára

04

Komplex mozgásfejlesztés

Jókedv, vidámság, mozgás iránti érdeklődés felkeltése, kreativitás fejlesztése

05

Gyermekjóga

A rendszeresen gyakorolt gyermekjóga megalapozza a gyerekek egészséges életét és erősíti az immunrendszert.

02

Mesevilág

Várunk a mesék csodás világába, ahol minden megtörténhet. Fejleszd a fantáziádat, önbizalmadat, szókincsedet. Légy részese a varázslatnak, legyél sárkány vagy sárkányt legyőző királyfi, tündér vagy hercegnő. 

A foglalkozás célja, hogy a gyermek

 • szókincse, önbizalma, fantáziája, önbecsülése fejlődjön
 • megismerje a klasszikus és a kortárs meséket egyaránt
 • feloldódjon mesehallgatás közben, elengedve a benne lévő esetleges feszültséget
 • jobban és hatékonyabban kommunikáljon a környezetével
 • a későbbiek folyamán könnyebben megtanuljon olvasni
 • artikulációs izmai fejlődjenek, melyek a beszéd és a tiszta kiejtés alapjait adják

A foglalkozásokon mesélünk, bábozunk, dramatizálunk, énekelünk és mindeközben ügyesedünk, fejlődünk.

A meséket a képzőművészet segítségével közösen keltjük életre – rajzolunk, festünk, ragasztunk, varrunk és elkészítjük, amit a gyerekek megálmodtak.

A mese lélektől lélekig száll.

Résztvevő korosztály

óvodások és 7-9 évesek

Foglalkozások időpontja

heti 1 alkalom:

Szerda 16.30-18.00

Péntek 16.30-18.00

Csoportok létszáma

5-8 fő

Irányító pedagógus

Aradi Anita – óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus

Géczy Eszter – logopédus

03

Iskolára hangoló

Sok szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik már az iskola felé tekintenek. Köztünk a helye azoknak, akiknek a szülei fontosnak tartják, hogy gyermekünknek

 • fejlődjön az érzelmi intelligenciája, figyelme és koncentrációja
 • rövid- és hosszútávú memóriája
 • nagy- és finommozgása
 • kialakuljon a feladattudata és kudarctűrő képessége
 • fejlődjön társas viselkedése

Biztosítjuk

 • a játékosságot, mely átmenetet biztosít a tanulás felé
 • a tanulási szokások kialakítását
 • a differenciált, egyénre szabott foglalkoztatást
 • az oldott, szeretetteljes légkört
 • a legújabb és leghatékonyabb fejlesztőjátékokat, eszközöket

Nem tanítunk, hanem fejlesztjük, támogatjuk és erősítjük azon képességeket, amelyek a későbbi tanuláshoz, az iskolához elengedhetetlenek.

Résztvevő korosztály

óvodások

Foglalkozások időpontja

heti 1 alkalom:

Csütörtök 16.30-17.30

Csoportok létszáma

5-8 fő

Irányító pedagógus

Aradi Anita – óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus

04

Komplex mozgásfejlesztés

A mozgás kisgyermekkorban rendkívüli jelentőséggel bír. Nélkülözhetetlen a környezethez való alkalmazkodásban, az észlelési folyamatokban (látás, hallás, tapintás), melyek mind a mozgáshoz kötődnek. Hogy a gyermek ebben a szenzitív szakaszban mindezt megkapja nagyon fontos, mert mindez kihat a szellemi fejlődésére, érzelmi életére és a szervezetére egyaránt.

Nagy szerepe van az egyes részképességek fejlesztésében:

 • alaklátás, formaészlelés
 • térészlelés
 • testséma
 • motoros fejlődés, egyensúlyérzékelés
 • kognitív folyamatok
 • szocializációs folyamatok

Szervezetre gyakorolt hatásai:

 • a testtartás a tartóizmok erősödése, stabilitásának növelése
 • az izmok ereje, tónusa, nyújthatósága, rugalmassága fokozódik
 • a gerinc mozgékonysága javul
 • az érzékszervek funkciói differenciálódnak

Jótékony hatása a pszichés funkciókban is megmutatkozik:

 • érzelmi stabilitás
 • lelki egyensúly
 • pozitív énkép
 • önbizalom erősítése

Amit nyújtani szeretnénk:

 • jókedv, vidámság, mozgás iránti érdeklődés felkeltése, mozgás megszerettetése, fontosságának megtapasztalása, kihívások, kreativitás fejlesztése, egyéni feladatmegoldási lehetőségek biztosítása
 • változatos mozgástapasztalati lehetőség nyújtása, sok vidám mozgásfeladat
 • egyensúlyozás, ugrálás, hintázás, billegés, szaladgálás, forgás, hempergés (melyek során önkéntelenül olyan mozdulatokat végez, amelyek elengedhetetlenül fontosak az agy fejlődéséhez)
 • részképességek fejlesztése
 • szép környezetben, mozgásfejlesztő eszközök használatának lehetősége
Résztvevő korosztály

óvodások, kisiskolások

Foglalkozások időpontja

heti 1 alkalom:

Péntek 17.00-18.00

Csoportok létszáma

5-8 fő

Irányító pedagógus

Turbuk Mónika – óvodapedagógus, gyógytestnevelő

Aradi Anita – óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus

05

Gyermekjóga

A gyerekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, amelynek minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság. Célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése. A rendszeres gyerekjóga foglalkozások testi, lelki és szellemi szinten egyaránt megalapozzák a gyerekek egészséges életét, segítenek a feszültség, a stressz és az elfojtott érzelmek oldásában, erősítik az immunrendszert, növelik a vitalitást.

A gyerekjógának fontos szerepe van:

 • a mozgásfejlesztésben
 • a percepciófejlesztésben
 • a testséma fejlesztésben
 • a verbális fejlesztésben
 • a memória fejlesztésében
 • az érzelmi fejlesztésben
 • a figyelem fejlesztésében
 • az intellektuális fejlesztésben
 • a gondolkodási képességek fejlesztésében

A foglalkozások aktív játékos mozgással telnek. A bemelegítést követően többféle mozgásgyakorlatot végzünk, úgymint:

 • nyújtó és hajlító gyakorlatok
 • helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok
 • állatutánzó nagymozgások
 • idegrendszer érését elősegítő gyakorlatok
 • gurulások, forgások, ugrások
 • légzőgyakorlatok
 • koncentrációt fejlesztő gyakorlatok
 • figyelemösszpontosító gyakorlatok
 • relaxáció
 • nagymozgásos játékok
 • érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok

A gyermekjóga órákon alkalmazott mozgásgyakorlatok mindig megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. A mesei keretnek köszönhetően a gyerekek nem azt érzik, hogy mozgásgyakorlatokat végeznek, hanem teljesen elmerülnek a mesei fantáziavilágban.

Résztvevő korosztály

óvodások, kisiskolások

Foglalkozások időpontja

heti 1 alkalom:

Szerda 18.00 – 19.00

Csoportok létszáma

8-10 fő

Irányító pedagógus

Angeliné Tripolszky Andrea – óvodapedagógus, jógaoktató